شاخه های داغ

55 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه
   3,400,000 ریال
   STC-100A
     3,400,000 ریالقیمت
     STC-100A
       ترموستات و کنترلر
       ترموستات STC-100A
       3,400,000 ریالقیمت
       STC-100A
         ترموستات و کنترلر
         ترموستات STC-100A
         3,400,000 ریالقیمت
           ولت متر گرد قرمزولت متر چراغ سیگنالی گرد قرمز ETC
             650,000 ریالقیمت
             ولت متر گرد قرمزولت متر چراغ سیگنالی گرد قرمز ETC
               ولت متر چراغ سیگنالی گرد قرمز
               650,000 ریالقیمت
               ولت متر گرد قرمزولت متر چراغ سیگنالی گرد قرمز ETC
                 ولت متر چراغ سیگنالی گرد قرمز
                 650,000 ریالقیمت
                   ترموکوپل 5 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 5 سانتی برند BERM
                     950,000 ریالقیمت
                     ترموکوپل 5 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 5 سانتی برند BERM
                       ترموکوپل تایپ (نوع) K با غلاف 5 سانتی برند BERM
                       950,000 ریالقیمت
                       ترموکوپل 5 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 5 سانتی برند BERM
                         ترموکوپل تایپ (نوع) K با غلاف 5 سانتی برند BERM
                         950,000 ریالقیمت
                           690,000 ریال
                           ترموکوپل 2 سانتی تایپ Kترموکوپل 2 سانتی تایپ K برند BERM
                             690,000 ریالقیمت
                             ترموکوپل 2 سانتی تایپ Kترموکوپل 2 سانتی تایپ K برند BERM
                               ترموکوپل تایپ (نوع) K با غلاف 2 سانتی برند BERM
                               690,000 ریالقیمت
                               ترموکوپل 2 سانتی تایپ Kترموکوپل 2 سانتی تایپ K برند BERM
                                 ترموکوپل تایپ (نوع) K با غلاف 2 سانتی برند BERM
                                 690,000 ریالقیمت
                                   ترموکوپل 15 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 15 سانتی برند BERM
                                     1,100,000 ریالقیمت
                                     ترموکوپل 15 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 15 سانتی برند BERM
                                       ترموکوپل 15 سانتی تایپ K
                                       1,100,000 ریالقیمت
                                       ترموکوپل 15 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 15 سانتی برند BERM
                                         ترموکوپل 15 سانتی تایپ K
                                         1,100,000 ریالقیمت
                                           ولت آمپر متر مربع سفیدولت آمپر متر چراغ سیگنالی مربع سفید ETC
                                             1,500,000 ریالقیمت
                                             ولت آمپر متر مربع سفیدولت آمپر متر چراغ سیگنالی مربع سفید ETC
                                               ولت آمپر متر چراغ سیگنالی مربع سفید
                                               1,500,000 ریالقیمت
                                               ولت آمپر متر مربع سفیدولت آمپر متر چراغ سیگنالی مربع سفید ETC
                                                 ولت آمپر متر چراغ سیگنالی مربع سفید
                                                 1,500,000 ریالقیمت
                                                   ترموکوپل 10 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 10 سانتی برند BERM
                                                     1,050,000 ریالقیمت
                                                     ترموکوپل 10 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 10 سانتی برند BERM
                                                       ترموکوپل 10 سانتی تایپ K
                                                       1,050,000 ریالقیمت
                                                       ترموکوپل 10 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 10 سانتی برند BERM
                                                         ترموکوپل 10 سانتی تایپ K
                                                         1,050,000 ریالقیمت
                                                           14,500,000 ریال
                                                           کنترلر حرارت برنامه پذیر ETC PC21-Aکنترلر حرارت برنامه پذیر ETC PC21-A
                                                             14,500,000 ریالقیمت
                                                             کنترلر حرارت برنامه پذیر ETC PC21-Aکنترلر حرارت برنامه پذیر ETC PC21-A
                                                               کنترلر دما 81 مرحله ای  ETC PC21A
                                                               14,500,000 ریالقیمت
                                                               کنترلر حرارت برنامه پذیر ETC PC21-Aکنترلر حرارت برنامه پذیر ETC PC21-A
                                                                 کنترلر دما 81 مرحله ای  ETC PC21A
                                                                 14,500,000 ریالقیمت
                                                                   ولت متر گرد زردولت متر چراغ سیگنالی گرد زرد ETC
                                                                     650,000 ریالقیمت
                                                                     ولت متر گرد زردولت متر چراغ سیگنالی گرد زرد ETC
                                                                       ولت متر چراغ سیگنالی زرد
                                                                       650,000 ریالقیمت
                                                                       ولت متر گرد زردولت متر چراغ سیگنالی گرد زرد ETC
                                                                         ولت متر چراغ سیگنالی زرد
                                                                         650,000 ریالقیمت
                                                                           ولت متر گرد آبیولت متر چراغ سیگنالی گرد آبی ETC
                                                                             650,000 ریالقیمت
                                                                             ولت متر گرد آبیولت متر چراغ سیگنالی گرد آبی ETC
                                                                               650,000 ریالقیمت
                                                                               ولت متر گرد آبیولت متر چراغ سیگنالی گرد آبی ETC
                                                                                 650,000 ریالقیمت
                                                                                   ولت متر گرد سفیدولت متر چراغ سیگنالی گرد سفید ETC
                                                                                     650,000 ریالقیمت
                                                                                     ولت متر گرد سفیدولت متر چراغ سیگنالی گرد سفید ETC
                                                                                       ولت متر چراغ سیگنالی گرد سفید
                                                                                       650,000 ریالقیمت
                                                                                       ولت متر گرد سفیدولت متر چراغ سیگنالی گرد سفید ETC
                                                                                         ولت متر چراغ سیگنالی گرد سفید
                                                                                         650,000 ریالقیمت
                                                                                         ولت آمپر فرکانس متر مربع سفیدولت آمپر فرکانس متر چراغ سیگنالی مربع سفید ETC
                                                                                           ولت آمپر فرکانس متر مربع سفیدولت آمپر فرکانس متر چراغ سیگنالی مربع سفید ETC
                                                                                             ولت آمپر فرکانس متر چراغ سیگنالی مربع سفید
                                                                                             1,990,000 ریالقیمت
                                                                                             ولت آمپر فرکانس متر مربع سفیدولت آمپر فرکانس متر چراغ سیگنالی مربع سفید ETC
                                                                                               ولت آمپر فرکانس متر چراغ سیگنالی مربع سفید
                                                                                               1,990,000 ریالقیمت