55 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه
   ولت متر گرد قرمزولت متر چراغ سیگنالی گرد قرمز ETC
     650,000 ریالقیمت
     ولت متر گرد قرمزولت متر چراغ سیگنالی گرد قرمز ETC
       ولت متر چراغ سیگنالی گرد قرمز
       650,000 ریالقیمت
       ولت متر گرد قرمزولت متر چراغ سیگنالی گرد قرمز ETC
         ولت متر چراغ سیگنالی گرد قرمز
         650,000 ریالقیمت
           600,000 ریال
           ترموکوپل 2 سانتی تایپ Kترموکوپل 2 سانتی تایپ K برند BERM
             600,000 ریالقیمت
             ترموکوپل 2 سانتی تایپ Kترموکوپل 2 سانتی تایپ K برند BERM
               ترموکوپل تایپ (نوع) K با غلاف 2 سانتی برند BERM
               600,000 ریالقیمت
               ترموکوپل 2 سانتی تایپ Kترموکوپل 2 سانتی تایپ K برند BERM
                 ترموکوپل تایپ (نوع) K با غلاف 2 سانتی برند BERM
                 600,000 ریالقیمت
                   3,200,000 ریال
                   STC-100A
                     3,200,000 ریالقیمت
                     STC-100A
                       ترموستات و کنترلر
                       ترموستات STC-100A
                       3,200,000 ریالقیمت
                       STC-100A
                         ترموستات و کنترلر
                         ترموستات STC-100A
                         3,200,000 ریالقیمت
                           ولت متر گرد زردولت متر چراغ سیگنالی گرد زرد ETC
                             650,000 ریالقیمت
                             ولت متر گرد زردولت متر چراغ سیگنالی گرد زرد ETC
                               ولت متر چراغ سیگنالی زرد
                               650,000 ریالقیمت
                               ولت متر گرد زردولت متر چراغ سیگنالی گرد زرد ETC
                                 ولت متر چراغ سیگنالی زرد
                                 650,000 ریالقیمت
                                   ترموکوپل 5 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 5 سانتی برند BERM
                                     890,000 ریالقیمت
                                     ترموکوپل 5 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 5 سانتی برند BERM
                                       ترموکوپل تایپ (نوع) K با غلاف 5 سانتی برند BERM
                                       890,000 ریالقیمت
                                       ترموکوپل 5 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 5 سانتی برند BERM
                                         ترموکوپل تایپ (نوع) K با غلاف 5 سانتی برند BERM
                                         890,000 ریالقیمت
                                           ترموکوپل 15 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 15 سانتی برند BERM
                                             990,000 ریالقیمت
                                             ترموکوپل 15 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 15 سانتی برند BERM
                                               ترموکوپل 15 سانتی تایپ K
                                               990,000 ریالقیمت
                                               ترموکوپل 15 سانتی تایپ Kترموکوپل تایپ K, غلاف 15 سانتی برند BERM
                                                 ترموکوپل 15 سانتی تایپ K
                                                 990,000 ریالقیمت
                                                   12,000,000 ریال
                                                   BATEC PC21Aکنترلر حرارت برنامه پذیر BATEC PC21-A
                                                     12,000,000 ریالقیمت
                                                     BATEC PC21Aکنترلر حرارت برنامه پذیر BATEC PC21-A
                                                       کنترلر دما 81 مرحله ای باتک BATEC PC21A
                                                       12,000,000 ریالقیمت
                                                       BATEC PC21Aکنترلر حرارت برنامه پذیر BATEC PC21-A
                                                         کنترلر دما 81 مرحله ای باتک BATEC PC21A
                                                         12,000,000 ریالقیمت
                                                           ولت آمپر متر مربع سفیدولت آمپر متر چراغ سیگنالی مربع سفید ETC
                                                             1,500,000 ریالقیمت
                                                             ولت آمپر متر مربع سفیدولت آمپر متر چراغ سیگنالی مربع سفید ETC
                                                               ولت آمپر متر چراغ سیگنالی مربع سفید
                                                               1,500,000 ریالقیمت
                                                               ولت آمپر متر مربع سفیدولت آمپر متر چراغ سیگنالی مربع سفید ETC
                                                                 ولت آمپر متر چراغ سیگنالی مربع سفید
                                                                 1,500,000 ریالقیمت
                                                                   ولت متر گرد آبیولت متر چراغ سیگنالی گرد آبی ETC
                                                                     650,000 ریالقیمت
                                                                     ولت متر گرد آبیولت متر چراغ سیگنالی گرد آبی ETC
                                                                       650,000 ریالقیمت
                                                                       ولت متر گرد آبیولت متر چراغ سیگنالی گرد آبی ETC
                                                                         650,000 ریالقیمت
                                                                           رله الکترونیکی SSR تک فاز 40 آمپریرله الکترونیکی SSR تک فاز 40 آمپری BERM
                                                                             2,950,000 ریالقیمت
                                                                             رله الکترونیکی SSR تک فاز 40 آمپریرله الکترونیکی SSR تک فاز 40 آمپری BERM
                                                                               رله الکترونیکی SSR
                                                                               2,950,000 ریالقیمت
                                                                               رله الکترونیکی SSR تک فاز 40 آمپریرله الکترونیکی SSR تک فاز 40 آمپری BERM
                                                                                 2,950,000 ریالقیمت
                                                                                   ولت متر گرد سفیدولت متر چراغ سیگنالی گرد سفید ETC
                                                                                     650,000 ریالقیمت
                                                                                     ولت متر گرد سفیدولت متر چراغ سیگنالی گرد سفید ETC
                                                                                       ولت متر چراغ سیگنالی گرد سفید
                                                                                       650,000 ریالقیمت
                                                                                       ولت متر گرد سفیدولت متر چراغ سیگنالی گرد سفید ETC
                                                                                         ولت متر چراغ سیگنالی گرد سفید
                                                                                         650,000 ریالقیمت
                                                                                         ولت آمپر فرکانس متر مربع سفیدولت آمپر فرکانس متر چراغ سیگنالی مربع سفید ETC
                                                                                           ولت آمپر فرکانس متر مربع سفیدولت آمپر فرکانس متر چراغ سیگنالی مربع سفید ETC
                                                                                             ولت آمپر فرکانس متر چراغ سیگنالی مربع سفید
                                                                                             1,990,000 ریالقیمت
                                                                                             ولت آمپر فرکانس متر مربع سفیدولت آمپر فرکانس متر چراغ سیگنالی مربع سفید ETC
                                                                                               ولت آمپر فرکانس متر چراغ سیگنالی مربع سفید
                                                                                               1,990,000 ریالقیمت